Zanieczyszczenie powietrza, a waga noworodka

Badania i analizy wskazują, że istnieje silny związek między zanieczyszczeniem powietrza, a niską wagą urodzeniową niemowląt. Zaskakujące? Eksploatacja Ziemi odbija się na planecie, a za to z kolei zapłacą przyszłe pokolenia. Warto zapobiegać!

Poziom zanieczyszczenia powietrza ciągle rośnie. Wciąż badane są zagrożenia jakie skażenie niesie dla osób dorosłych. Coraz bardziej kontrowersyjny staje się wpływ tych szkodliwych substancji na dzieci, szczególnie te nienarodzone.


Badania zostały przeprowadzone przez naukowców z europejskich instytutów badawczych.  Związek między narażeniem na zanieczyszczenie powietrza kobiet w ciąży i niskiej masy urodzeniowej u niemowląt wykazały badania całej Unii Europejskiej. Niska masa urodzeniowa zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych w późniejszym życiu, w tym astmy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i otyłości.


W badaniu wzięło udział aż 74 178 kobiet. Okazało się, że kobiety ciężarne zamieszkujące obszary o wyższym poziomie zanieczyszczenia, miały odpowiednio większe ryzyko wystąpienia niskiej masy urodzeniowej u dziecka.

 

Co najbardziej istotne, ryzyko utrzymywało się nawet, gdy poziom zanieczyszczenia nie był wyższy od europejskich limitów. Eksperyment nie mierzył jednak bezpośredniej ekspozycji kobiet na zanieczyszczenia. Badano jedynie obszar, na którym żyły.

 

Uczeni zwrócili szczególną uwagę na zanieczyszczenia powietrza pochodzące z drobnego pyłu zawieszonego (PM). Znajduje się on w spalinach. Emitują go również zakłady przemysłowe. PM składa się z mieszaniny drobnych cząsteczek i kropelek cieczy o różnym składzie chemicznym. Jest tak mały, że potrafi ominąć bariery ochronne organizmu. Może doprowadzić nawet do uszkodzenia serca i płuc.


Niestety kobiety w ciąży nie są w stanie zrobić zbyt wiele, by ograniczyć narażenie maleństwa na zanieczyszczone powietrze. Niemniej na poziomie indywidualnym mogą unikać innych czynników zwiększających prawdopodobieństwo urodzenia dziecka o niskiej masie, takich jak palenie papierosów i nadmierne spożycie alkoholu.

 


 

Przeczytaj również: